Header label
Verhalen

Welke hulpmiddelen maken het werk makkelijker? En hoe besparen we tijd? Bonny weet er alles van. Zij zet collega’s in hun kracht door hun zelfvertrouwen te vergroten en ze te stimuleren om innovaties te testen.

Wat is jouw persoonlijke ambitie bij Mijzo?

Tot voor kort was ik kwaliteitsverpleegkundige bij Mijzo en zette ik collega’s in hun kracht als ik merkte dat ze wat sturing konden gebruiken. Verzorgenden en verpleegkundigen zien de cliënten 24/7. Zij hebben als eerste door wanneer het wat minder gaat met een client. Het is dan aan hen om stappen te ondernemen. Zo mogen ze zelf de regie pakken en een arts bellen als ze merken dat een cliënt pijn heeft en hulp nodig heeft. Toch merkte ik dat ze daarin soms nog wat terughoudend zijn en mij om hulp kwamen vragen. In mijn rol als kwaliteitsverpleegkundige was het mijn ambitie om collega’s zich zelfverzekerder te laten voelen over wat ze zelf kunnen en mogen. Als zij goed op hun plek zitten, voelen cliënten en hun families dat haarfijn aan. Zo halen we samen het beste uit de zorg.

Onlangs heb ik de beweging gemaakt naar een nieuwe functie binnen Mijzo: operationeel zorginnovator. Als zorginnovator ondersteun ik de zorgteams bij het verbeteren van de zorg. Ik help collega’s bij de veranderingen die ze als gevolg van de nodige zorgtransformatie in de praktijk tegenkomen. Samen onderzoeken we welke hulpmiddelen we kunnen aanschaffen om de zorg te geven die nodig is. Ook in deze nieuwe rol heb ik de ambitie om collega’s zelfvertrouwen te geven, in dit geval bij het inzetten van zorginnovaties.

Hoe kan zorgtechnologie medewerkers helpen?

Ik ben altijd aan het kijken hoe ik collega’s kan ondersteunen. Welke hulpmiddelen maken het werk gemakkelijker? En hoe besparen we tijd? Een mooi voorbeeld is zorgrobot SARA. Zij heeft oogjes, kan spreken en speelt muziek af. Als cliënten onrustig zijn, kunnen we SARA inzetten. Zodra SARA begint met zingen en dansen lijkt de onrust als vanzelf te verdwijnen. Dat is toch waar je het voor doet? Om dit soort hulpmiddelen te ontdekken, hebben we een innovatieteam. Regelmatig zitten we met elkaar aan tafel om nieuwe technologische snufjes te bekijken en bespreken.

Ik ben altijd aan het kijken hoe ik collega’s kan ondersteunen. Welke hulpmiddelen maken het werk gemakkelijker? En hoe besparen we tijd?

Heb je een voorbeeld van een innovatie die nu wordt getest?

De slimme Nobi-lamp is een mooi voorbeeld. Als een cliënt ’s nachts uit bed gaat, zorgt de lamp automatisch voor gedimd licht en voorkomt daarmee dat hij of zij gedesoriënteerd raakt. Daarnaast kan de lamp op basis van AI vaststellen of een cliënt valt of op de grond ligt. De lamp vraagt vervolgens aan de cliënt of deze is gevallen. Als hierop niet met ‘nee’ wordt geantwoord of het antwoord blijft uit, dan belt de lamp met de zorgmedewerker. De zorgmedewerker gaat dan naar de desbetreffende cliënt. Momenteel ben ik met Nobi een training aan het organiseren voor de teams. Hierin leren ze wat de lamp kan en hoe ze ermee kunnen werken. Het is heel goed en nodig dat Mijzo de ruimte geeft om dit soort technologische hulpmiddelen te testen. De lamp kan zorgverleners ontlasten én ouderen worden snel geholpen als ze vallen. Het geeft de cliënt, de zorgmedewerkers en de naasten een veiliger gevoel.

Hoe beweeg jij mee met Mijzo?

Binnen mijn functie heb ik veel vrijheid. Ik mag zelf bepalen hoe ik bijdraag aan het bevorderen van de zelfstandigheid van ouderen. Mijn rol is overstijgend. Dat is precies wat ik wil: als een soort vliegende keep met een helikopterview overal bijspringen. Ik vind het leuk als ik mensen kan helpen, waardoor ze vooruitkomen en iets leren. Voor ik bij Mijzo terechtkwam, werkte ik als justitieel verpleegkundige met gedetineerden, een totaal andere doelgroep. Hierdoor is mijn kijk op de ouderenzorg soms nog wat anders en misschien harder. In de huidige tijd moeten we ook wel wat zakelijker kijken naar de zorg. Dat neemt niet weg dat ik ook juist naar de mogelijkheden en warmte blijf kijken. Ik vind het principe 'Mijzo ziet mij' ook daarom erg belangrijk. Blijf naar elkaar kijken, zowel naar de cliënt als naar de medewerkers. We leren van elkaar en mogen dat ook zeker blijven doen. Ik leer elke dag! Dat maakt mijn baan heel fijn en superleuk.


Wil jij net als Bonny ook meebewegen met Mijzo? Solliciteer dan snel op één van onze vacatures.