vacatures
 • 8
 • Meerdere doelgroepen

Hecht u net zoveel waarde aan de kwaliteit van leven van onze cliënten als wij? Bent u geïnteresseerd in de ouderenzorg en de noodzakelijke transformatie die past bij de ouder wordende samenleving? Dan is de rol van voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (verder te lezen als CCR) bij Mijzo mogelijk iets voor u!

Wat ga je doen?

De CCR draagt bij aan de realisatie van de Maatschappelijke Opgave van Mijzo. Hierbij wordt expliciet gekeken vanuit het cliëntperspectief. U staat expliciet voor de inspraak en medezeggenschap van alle cliënten binnen Mijzo.

De CCR is representatief voor de cliënten van alle locaties en doelgroepen van Mijzo. De CCR ondersteunt de lokale cliëntenraden in het uitoefenen van de medezeggenschap op locatie. Verder stimuleert de CCR de participatie en zeggenschap van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening.

Voor de verdeling van de bevoegdheden wordt uitgegaan van het principe dat de lokale cliëntenraden advies- en instemmingsrecht hebben met betrekking tot (voorgenomen) besluiten die specifiek de eigen locatie betreffen. De CCR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot (voorgenomen) besluiten die de locaties overstijgen. Leden van de CCR hebben verder contact met verschillende personen en groepen binnen Mijzo. U kunt hierbij denken aan het management, de raad van bestuur, de ondernemingsraad, de professionele adviesraad en de raad van toezicht. Mijzo vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers vroegtijdig betrokken worden in veranderingstrajecten zodat de daadwerkelijke advisering of instemming van de CCR zoveel mogelijk een formaliteit is.

Het gaat hier om een rol op vrijwillige basis voor gemiddeld 8 uur per week.

Wie ben jij?

 • U bent geïnteresseerd in de ouderenzorg en je begrijpt de Maatschappelijke Opgave en strategie van Mijzo
 • U bent beschikbaar vanaf 1 januari 2024
 • U steekt graag tijd en energie in het verder vormgeven van inspraak en medezeggenschap binnen Mijzo
 • Je kunt stukken lezen, belangen tegen elkaar afwegen, hierover van gedachten te wisselen, en een constructieve bijdrage leveren aan de besluitvorming. Je bent in staat onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te bezien (vanuit cliënt, medewerker en organisatie)
 • U hebt een open, kritische, constructieve, en flexibele houding.
 • U bent mobiel en digitaal vaardig
 • U bent bereid om scholing te volgen op het gebied van inspraak en medezeggenschap en ontwikkelingen in de VVT

De voorzitter van de CCR is onafhankelijk. Dat betekent dat de voorzitter niet direct betrokken is bij een locatie of lokale cliëntenraad. Als voorzitter ben je proactief, doelgericht en verbindend, beschik je over doorzettingsvermogen en weet je anderen in hun kracht te zetten. In de functie van voorzitter ben je ook:

 • In staat een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de leden van de CCR, en de andere gremia
 • In staat de strategische keuzes en uitwerking daarvan te volgen en te beschouwen.
 • In staat het lokale aan het algemene te verbinden
 • In staat functioneel leiding te geven aan de leden van de CCR
 • In staat, samen met de leden, de CCR zowel intern als extern te vertegenwoordigen
 • In staat een VOG te overleggen

Wat bieden wij jou?

 • Een betekenisvolle en plezierige rol in de CCR
 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen en de transformatie van de ouderenzorg
 • De maximale vrijwilligersvergoeding
 • De mogelijkheid om scholing en training te volgen
 • Daarnaast worden de leden van cliëntenraden van Mijzo meegenomen in activiteiten van de organisatie, als ook attenties en een eindejaarsgeschenk

Wie zijn wij?

Met een open, nieuwsgierige, blik naar de toekomst en vanuit de visie op positieve gezondheid, is Mijzo aanjager in de transformatie van zorg om ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, zijn wij er om hen te ondersteunen en te begeleiden. We zijn er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Daar waar thuis ook is. Samen met cliënten en hun naasten willen we ontdekken wat de best passende zorg of ondersteuning is. Mijzo staat voor respectvolle aandacht. Aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. Zo halen we het beste in elkaar naar boven. Elke dag weer.

Meer weten? Kijk op www.mijzo.nl.

Nieuwsgierig naar werken bij Mijzo?

Voor alle informatie over werken en leren bij Mijzo, kun u terecht op www.werkenbijmijzo.nl.

Geïnteresseerd?

Spreekt bovenstaande functie u aan? Dan horen we heel graag van u!
Wij ontvangen uw reactie via ton.kappen@mijzo.nl

Mocht u vragen hebben, dan kunnen deze ook via dit mailadres worden gesteld.