vacatures
 • 6 tot 8 uur per maand

Hecht u net zoveel waarde aan de kwaliteit van leven van onze cliënten als wij? Ben u geïnteresseerd in de ouderenzorg en bent u bekend met Mijzo als cliënt, mantelzorger vertegenwoordiger of vrijwilliger?

Dan is de rol van Lid van de Centrale Cliëntenraad (verder te lezen als CCR) bij Mijzo mogelijk iets voor u!

Mijzo komt graag in contact met nieuwe en enthousiaste leden voor de CCR.

Wat ga je doen?

Als lid van de CCR helpt u de Maatschappelijke Opgave en strategie van Mijzo uit te dragen en te realiseren . Dit vanuit het cliëntperspectief. U staat expliciet voor de inspraak en medezeggenschap van alle cliënten binnen Mijzo.

De CCR is representatief voor de cliënten van alle locaties en doelgroepen van Mijzo. De CCR ondersteunt de lokale cliëntenraden in het uitoefenen van de medezeggenschap op locatie. Verder stimuleert de CCR de participatie en zeggenschap van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening.

Voor de verdeling van de bevoegdheden wordt uitgegaan van het principe dat de lokale cliëntenraden advies- en instemmingsrecht hebben met betrekking tot (voorgenomen) besluiten die specifiek de eigen locatie betreffen. De CCR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot (voorgenomen) besluiten die de locaties overstijgen.

Leden van de CCR hebben verder contact met verschillende personen en groepen binnen Mijzo. U kunt hierbij denken aan het management, de raad van bestuur, de ondernemingsraad, de professionele adviesraad en de raad van toezicht.

Het gaat hier om een rol op vrijwillige basis voor gemiddeld 6 tot 8 uur per maand.

Wie ben jij?

 • U bent geïnteresseerd in de ouderenzorg en je begrijpt de Maatschappelijke Opgave. van Mijzo.
 • U bent bij voorkeur afkomstig uit de lokale cliëntenraden
 • U bent bekend met Mijzo als cliënt, mantelzorger, vertegenwoordiger of vrijwilliger
 • U steekt graag tijd en energie in het verder vormgeven van inspraak en medezeggenschap binnen Mijzo
 • U kunt stukken lezen, belangen tegen elkaar afwegen, hierover van gedachten te wisselen, en een constructieve bijdrage leveren aan de besluitvorming.
 • U hebt een kritische, positieve, open houding hebben
 • U hebt een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling
 • U bent in staat om tactvol en standvastig op te treden
 • U bent bereid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de ouderenzorg en VVT-sector
 • In het bezit van eigen vervoer is een pre

Wat bieden wij jou?

 • Een betekenisvolle en plezierige rol in de CCR
 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan verbetering van de woon- en zorgsituatie van de cliënten Mijzo
 • Een vrijwilligersvergoeding
 • De mogelijkheid om scholing en training te volgen
 • Daarnaast worden de leden van CCR van Mijzo meegenomen in activiteiten van de organisatie, als ook attenties en een eindejaarsgeschenk

Wie zijn wij?

Met een open, nieuwsgierige, blik naar de toekomst en vanuit de visie op positieve gezondheid, is Mijzo aanjager in de transformatie van zorg om ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, zijn wij er om hen te ondersteunen en te begeleiden. We zijn er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Daar waar thuis ook is. Samen met cliënten en hun naasten willen we ontdekken wat de best passende zorg of ondersteuning is.

Mijzo staat voor respectvolle aandacht. Aandacht voor mensen, voor ons werk en voor elkaar. Zo halen we het beste in elkaar naar boven. Elke dag weer.

Meer weten? Kijk op www.mijzo.nl.

Nieuwsgierig naar werken bij Mijzo?

Voor alle informatie over werken en leren bij Mijzo, kunt u terecht op www.werkenbijmijzo.nl.

Geïnteresseerd?

Spreekt bovenstaande functie u aan? Dan horen we heel graag van u!
Dan ontvangen wij graag uw reactie via Ton.Kappen@mijzo.nl

Mocht u vragen hebben, dan kunnen deze ook via dit mailadres worden gesteld.